רישיון שימוש לדוגמה במשפחת פונטים ”X“ מאת אופיר שביט - הסכם
גרסה 1.00
1. הגדרות
א. בהסכם זה ”אופיר שביט“ מתייחס לעו"מ אופיר שביט 029598265 המעצב, המשווק ובעל זכויות היוצרים של משפחת הפונטים ”X“. בכל מקרה של שאלה, צורך בהבהרה או תלונה ניתן לפנות לאופיר שביט דרך כתובת הדואל equilibs@gmail.com או דרך הרשתות החברתיות המפורסמות באתר ofirshavit.com .
ב. רישיון זה מקנה זכות שימוש במשפחת פונטים בשם X (typeface, טיפוס-אות), בעלת מספר משקלים ומגוון פורמטים לדסקטופ ולווב, אשר משווקים, מסופקים וכלולים בחבילה אחת , להלן - ”משפחת הפונטים“, ”הפונט“ , ”החבילה“. קבצי הפונט הכלולים בחבילה מתחילים באותיות הלטיניות OS_X.
ג. רוכש הפונט הינו האדם או חברה אשר שילמו לאופיר שביט את מחיר החבילה וקיבלו ממנו את החבילה ורישיון השימוש בה, להלן ”הרוכש“.
2. זכויות יוצרים
א. משפחת הפונטים ”X“ הינה רכוש אינטלקטואלי של אופיר שביט והינה מוגנת ע"י חוקי זכויות יוצרים בארץ ובעולם. רכישת רישיון שימוש מקנה לרוכש זכות שימוש בלבד בפונט, בהתאם לתנאי השימוש המפורטים בהמשך ואינה מקנה לרוכש זכויות כלשהן על הפונט עצמו.
ב. מכירה, הפצה, השכרה, חלוקה, העברה, מסירה ו/או ביצוע שינוי כלשהו בקבצי הפונט (לרבות שינוי שמות), שינוי קווי מתאר ויצירת גרסאות לפונט זה אסורים ללא אישור מפורש, מראש ובכתב מאופיר שביט.
3. תנאי שימוש
א. רוכש רישיון השימוש רשאי להחזיק בפונט, לשאת אותו, להתקין אותו על מחשביו ולהשתמש בפונט, הוא ועובדיו, ללא הגבלת מיקום, כמות עובדים וכמות מחשבים עליהם יותקן הפונט בתקופת השימוש, לכל שימוש חוקי.
ב. הרוכש רשאי להשתמש בפונט לעיצוב לוגואים ללקוחות ופרטיים, כולל שינוי, עיבוד והתאמה של קוי המתאר בלוגו המעוצב, כל עוד השינוי לא יתבצע בקבצי הפונט עצמם.
ג. השימוש בגרסאות הווב (אינטרנט/רשת) מותר לדומיין יחיד, ללא הגבלת מספר צפיות ודפים.
ד. השימוש בפונט לאפליקציות מותר לאפליקציה/ספר דיגיטלי יחידים (אפליקציה אחת או ספר דיגיטלי אחד), ללא מגבלת כמות הורדות.
ה. ניתן להטמיע את הפונט באפליקציה/ספר דיגיטלי בתנאי שהוא מוגן מפני הורדה ושהמשתמשים/רוכשים לא יוכלו לעשות בפונט שימוש ולא יוקנה להם רישיון שימוש בפונט מלבד שימוש באפליקציה/קריאה של הספר הדיגיטלי.
ו. הרוכש אינו רשאי למכור, להפיץ, להשכיר, להציע להורדה, לחלק, להעביר, ו/או למסור את הפונט לגוף שלישי אשר איננו רוכש הפונט.
ז. הרוכש אינו רשאי לבצע שינוי כלשהו בפונט וקבציו לרבות שינוי שמות ונתונים, שינוי קווי מתאר ויצירת גרסאות לפונט זה ללא אישור מפורש, מראש ובכתב מאופיר שביט.
ח. הרוכש מצהיר בזאת שקרא והבין את רישיון השימוש ותנאי ההסכם ובעצם ביצוע הרכישה הוא מקבלו וכפוף לו.
4. תנאי אחריות
א. הפונט משווק ע"י אופיר שביט כמות שהוא.
ב. על הרוכש לבדוק את הפונט ולוודא שהוא תקין ומתאים לצרכיו לפני שיעשה בו שימוש כלשהו.
ג. במידה ורוכש הפונט מצא פגם כלשהו בפונט הנרכש, או מצא שאינו מתאים לצרכיו, הרוכש רשאי לבקש החזר כספי בתוך 14 ימים מיום הרכישה ובכך לבטל את רישיון השימוש שלו בפונט.
ד. הרוכש מקבל על עצמו אחריות מלאה לכל נזק פיזי ו/או אינטלקטואלי שיגרם לו מהתקנה ו/או שימוש ישירים או עקיפים בפונט בהתאם או שלא בהתאם להוראות השימוש ומוותר מראש על כל תביעה או טענה שתהיה לו כלפי אופיר שביט בעקבות שימוש בפונט.
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
× Say Hi